Roco 56257 Vagon cisterna "Martha", ÖBB, epoca III - 100,00$

Vagon cisterna al companiei Martha. Vagon cu Nr.519 009 P.

vagon cisterna Roco 56257

HO DC NEM 362 cuplare scurta ÖBB epoca 3