Brawa 46035 Vagon calatori clasa 2 tip Byee, MAV, epoca VI - 290,00$

Vagon calatori tip Byee MAV Start nr. 50 55 21-55 041-6

vagon calatori MAV tip Byee Brawa 46035

detaliu vagon calatori MAV tip Byee Brawa 46035

HO DC NEM 362 Cuplare scurta MAV epoca 6