Rivarossi HR6422 Vagon cisterna "Avia", SBB, epoca V - 190,00$

Vagon cisterna al companiei NS Cargo - Avia. Vagon cu Nr. 785 7 214-5

vagon cisterna HR6422

HO DC NEM 362 cuplare scurta SBB epoca 5